Prednášková časť - sobota 9.12.2023

9:00 - 9:20 hod

  - RNDR. Černáková I., Martinková V., Korbelová Š.: „Význam vyšetrenia akrozómovej reakcie pre prirodzenú a asistovanú reprodukciu“

9:20 - 9:40 hod

  - Holeša: „Nové možnosti manažmentu pacientov cez TOPDOKTOR“


9:40 - 9:50 hod

- MUDr. Martin Fabian, PhD.(Bratislava) : Magnetická rezonancia prostaty


9:50 - 10:40 hod

  - doc. MUDr. Rastislav Sysák, PhD., Mgr. Jiří Kučera: „Keď sa ozve Úrad..., a čo potom“

10:40 - 11:00 hod

PRESTÁVKA

11:00 - 11:30 hod

  - . MUDr. Lédererová Nikoleta, Bratislava (PRO.MED.CS Praha a.s:) " Pacient s OAB v urologickej ambulancii."

11:30 - 11:45 hod

- MUDr. Jurásek Ľuboš, MUDr. Obšitník Branislav: „Prevencia a jej vplyv na ďalšie možnosti liečby CaP: Prvý polrok s cielenou free hand biopsiou“

11:45 - 12:00 hod

  - MUDr. Sedlár Jaroslav: „Elevácia PSA, pozitívna MRI, negatívna cielená biopsia. Čo ďalej? (poznatky z multidisciplinárnej diskusie UROonco 2023- Goteborg)“

12:00 - 12:20 hod

  - Mgr. Veronika Kyjacová, PhD.(Hartmann RIco): „Prevencia infekcií močových ciest súvisiacich s katétrom“

12:20 - 12:45 hod

  - MUDr. Ladislav Macko: Novinky v liečbe mHSPC
( Prednáška podporená farmaceutickou spoločnosťou Janssen)

12:45 - 12:50 hod

  - MUDr. Ladislav Macko: „Ceny urologických výkonov v spracovaní SLK, úvaha na skríningom C61 v SR“

12:50 - 13:00 hod Záverečná DISKUSIA
13:00 hod - UKONČENIE KONFERENCIE