Program:

Časový harmonogram

22. 3. 2019 

15.00–18.00   Príjazd, ubytovanie (WELLNESS HOTEL THERMAL***)

17.30–18.30   Registrácia

18.30–19.00   Odchod busom na spoločnú večeru

19.00–24.00   Diskusný večer ve stredovekej sedliackej reštaurácii (Stredoveká sedliacka reštaurácia)

23. 3. 2019

07.00–08.00   Raňajky

08.00–09.00   Prezentácia účastníkov, prezentácia firiem

09.00–12.30   Odborná časť – prednášky

12.30–13.00   Odovzdanie certifikátov SLK

12.30–14.00   Obed

 

Odborná časť – sobota  23. 3. 2019 – 9.00–12.30 hod

1) RNDr. Černáková Iveta, PhD. (Bratislava) – Genetické vyšetrenia pri mužskej neplodnosti. 9.00–9.20 hod

2) MUDr. Pavol Povinec, PhD. (Bratislava): PET/CTs 68Ga-PSMA v diagnostike karcinómu prostaty. 9.20–9.50 hod

3) Doc. MUDr. Frederico Gonçalves, PhD. (Bratislava): Praktické informácie – diagnostika a liečba karcinómu prostaty. 9.50–10.15 hod

4) MUDr. Zdeněk Kojecký, PhD. (Praha): Kvalita života a komfort pacienta na intermitentnej katetrizácii. 10.15–10.35 hod

Prestávka 10.35–10.50 hod

5) MUDr. Ladislav Macko (Levice)   LUTS a BPH – štandardizované diagnostické a liečebné postupy. 10.50–11.10 hod

6) Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. (Prešov): Novinky v urológii z kongresu EAU v Barcelone. 11.10–11.35 hod

7) MUDr. Juraj Gémeš, PhD. (Banská Bystrica): Súčasná situácia súdnoznalectva v urológii v SR. 11.35–11.55 hod

8) Diskusia o odčlenení SUS od SLS – koordinátor MUDr. Peter Kertes (Bratislava). 11.55–12.10 hod

9) Diskusia o problémoch v urologickej ambulantnej praxi – koordinátor MUDr. Ladislav Macko (Levice). 12.10–12.30 hod

Záver 12.30 hod

Obed 12.30 hod