Prednášky Konferencie neštátnych urológov Hotel Chopok 4. – 5. 6. 2021

  1. MUDr. J. Sedlár (Košice): Transperineálna vs. transrektálna biopsia prostaty, poznatky z kongresu EMUC 2020

2. Doc. MUDr. F.Goncalves (Bratislava): Karcinóm prostaty v praxi urológa v r. 2021

3. Prof. MUDr. L. Valanský (Košice): Urodynamika v diagnostike a liečbe BPH

4. MUDr. I. Milichovský (Košice): Urológia v Košice Šaca

5. MUDr. J. Gémeš (Banská Bystrica) : Právne aspekty ochrany urológa pred pacientom

6. MUDr. L. Macko (Levice): Dispenzarizácia v urológii v roku 2021-benefity, aktuálne postupy a novelizácia vyhlášky MzSR v r. 2021

7. Prof. MUDr. L. Valanský (Košice): Trospium v prvolíniovej liečbe hyperaktívneho močového mechúra

8. MUDr. Ľ. Lachváč (Košice), prof. MUDr. L. Valanský (Košice), MUDr. L. Macko (Levice): PANELOVÁ DISKUSIA OAB v urologickej praxi

9. MUDr. L. Macko (Levice): Diskusia o aktuálnych problémoch ambulantných urológov