Konferencia neštátnych urológov 2021

5. 6. 2021 Liptovský Mikuláš – Chopok

08.00 – 09.00      Registrácia

09.00 – 09.30      MUDr. J. Sedlár (Košice): Transperineálna vs. transrektálna biopsia prostaty, poznatky z kongresu EMUC 2020

09.30 – 10.00      Doc. MUDr. F. Goncalves (Bratislava): Karcinóm prostaty v praxi urológa v r.2021

10.00 – 10.40      Prof. MUDr. L. Valanský (Košice): Liečba hyperaktivneho močového mechúra

10.40 – 11.10      MUDr. I. Milichovský (Košice): Urológia v Košice Šaca

11.10 – 12.00      MUDr. L. Macko (Levice): Dispenzarizácia v urológii v roku 2021-benefity, aktuálne postupy a novelizácia vyhlášky MzSR v r. 2021

12.00 – 13.00      Prof. MUDr. L.Valanský (Košice): panelová diskusia OAB v urologickej praxi

13.00 – 13.30      MUDr. J. Gémeš (Banská Bystrica): Právne aspekty ochranyurológa pred pacientom

13.30 – 14.30      MUDr. L. Macko (Levice): Diskusia o aktuálnych problémoch ambulantných urológov

14.30 – 15.00      MUDr. L. Macko (Levice): Indikačné opatrenie v urológii  aktuálne v júni 2021