Konferencia neštátnych urológov jar 2019
ČASOVÝ HARMONOGRAM
23. 3. 2019
HOTEL THERMAL***
(Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo)

 

08.00–09.00 Prezencia

09.00–12.30 Odborná časť – prednášky
09.00–09.20 MUDr. Ladislav Macko (Levice): Vybavenosť ambulantných urologických pracovísk v SR urologickou prístrojovou technikou
09.20–09.50  MUDr. Pavol Povinec, PhD. (Bratislava)PET/CTs 68Ba-PSMA v diagnostike karcinómu prostaty
09.50–10.15 Doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD. (Bratislava): Praktické informácie – diagnostika a liečba karcinómu prostaty
10.15–10.35 MUDr. Zdeněk Kojecký, PhD. (Praha): Kvalita života a komfort pacienta na intermitentnej katetrizácii
10.35–10.50 Prestávka
10.50–11.10 MUDr. Peter Šimo (Levoča): Riešenie urolitiázy na urologickom oddelení Levoča – „ako to robíme my“
11.10–11.35 Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. (Prešov): Novinky v urológii z kongresu EAU v Barcelone
11.35–11.55 MUDr. Juraj Gémeš (Banská Bystrica): Súčasná situácia súdnoznalectva v urológii v SR
11.55–12.10 Diskusia o odčlenení SUS od SLS, koordinátor: MUDr. Peter Kertes (Bratislava)
12.10–12.30 Diskusia o problémoch v urologickej ambulantnej praxi, koordinátor: MUDr. Ladislav Macko (Levice)
12.30 Záver
12.30–13.00 Odovzdanie certifikátov SLK
12.30–14.00 Obed