Prednášky Konferencie neštátnych urológov Hotel Gothal 27. – 28. 5. 2022

  1. MUDr. J. Gémeš, MPH (Banská Bystrica): Právne aspekty ochrany lekára (urológa) z pohľadu novely zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou …

2. MUDr. P. Oravec (prezident SLK), MUDr. J. Tholth (prezident RLK Žilina): Panelová diskusia o prínose SLK k riešeniu problémov v ambulantnej urologickej praxi. Význam členstva v SLK, detaily poistenia členov SLK

3. MUDr. R. Tomaškin (Martin): Čistá intermitentná katetrizácia v liečbe pacientov so zväčšenou prostatou

4. Doc. MUDr. I. Minčík, PhD. (Prešov): Novinky z KNOU Praha

5. RNDr. I. Černáková (Bratislava): Nové možnosti genetického vyšetrenia porúch mužskej plodnosti a ich prínos pre prax

6. MUDr. Ľ. LAchváč, PhD. (Košice): Liečba OAB v ambulantnej urologickej praxi

7. MUDr. Ĺ. Jurásek (Bratislava): Urologické ochorenia z pohľadu sociálnej poisťovne

8. MUDr. M. Chanawani (Bratislava): Urológia v Anglicku, viac ako 10 ročné skúsenosti

9. MUDr. L. Macko (Levice): Vedenie zdravotnej dokumentácie s podpismi pacientov cez tablet

10. Diskusia o problémoch v ambulantnej urologickej praxi