Odborný program

Konferencia neštátnych urológov

27. – 28. 5. 2022

Odborný program

pátek 27. 5. 2022, 19.00 Zahájenie konferencie reštauracie Koliba

 

 

sobota 28. 5. 2022, 09.00 – 14.00

 

Registrácia 08.00 – 09.00

 

1)  Panelová diskusia o prínose SLK k riešeniu problémov v ambulantnej urologickej praxi. Význam členstva v SLK, detaily poistenia členov SLK
MUDr. P. Oravec (prezident SLK), MUDr. J. Tolt (prezident RLK Žilina)

2) Nové možnosti genetického vyšetrenia porúch mužskej plodnosti a ich prínos pre prax
RNDr. I. Černáková (Bratislava)

3) Liečba OAB v ambulantnej urologickej praxi
MUDr. Ľ. Lachváč (Košice)

4) Čistá intermitentná katetrizácia v liečbe pacientov so zväčšenou prostatou
MUDr. R. Tomaškin (Martin)

5)  Novinky z KNOU Praha
Doc. MUDr. I. Minčík (Prešov)

 

Prestávka

 

6)  Urologické ochorenia z pohľadu sociálnej poisťovne
MUDr. Ľ. Jurásek (Bratislava)

7)  Urológia v Anglicku, viac ako 10 ročné skúsenosti
MUDr. M. Chanawani (Bratislava)

8) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a práva urológa – novelizácia r. 2021
MUDr. J. Gémeš (Banská Bystrica)

9)  Vedenie zdravotnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, podpisy pacientov cez tablet
MUDr. L. Macko (Levice)

10) Diskusia o problémoch v ambulantnej urologickej praxi

 

Obed 14.00