Odborný program

Konferencia neštátnych urológov

27. – 28. 5. 2022

Odborný program

pátek 27. 5. 2022, 19.00 Zahájenie konferencie reštauracie Koliba

 

 

sobota 28. 5. 2022, 09.00 – 14.00

 

Registrácia 08.00 – 09.00

 

1) Právne aspekty ochrany lekára (urológa) z pohľadu novely zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou …
MUDr. J. Gémeš, MPH (Banská Bystrica)

2) Panelová diskusia o prínose SLK k riešeniu problémov v ambulantnej urologickej praxi. Význam členstva
v SLK, detaily poistenia členov SLK
MUDr. P. Oravec (prezident SLK), MUDr. J. Tholt (prezident RLK Žilina)

3) Čistá intermitentná katetrizácia v liečbe pacientov so zväčšenou prostatou
MUDr. R. Tomaškin (Martin)

4) Novinky z KNOU Praha
Doc. MUDr. I. Minčík, PhD. (Prešov)

 

Prestávka

 

5) Nové možnosti genetického vyšetrenia porúch mužskej plodnosti a ich prínos pre prax
RNDr. I. Černáková (Bratislava)

6) Liečba OAB v ambulantnej urologickej praxi
MUDr. Ľ. Lachváč, PhD. (Košice)

7) Urologické ochorenia z pohľadu sociálnej poisťovne
MUDr. Ľ. Jurásek (Bratislava)

8) Urológia v Anglicku, viac ako 10 ročné skúsenosti
MUDr. M. Chanawani (Bratislava)

9) Vedenie zdravotnej dokumentácie s podpismi pacientov cez tablet
MUDr. L. Macko (Levice)

10) Diskusia o problémoch v ambulantnej urologickej praxi

 

Obed 14.00