Na zozname prednášok a prednášateľov sa pracuje.

Konferencia neštátnych urológov april 2020

24.–25. 4. 2020 Liptovská Osada – Gothal