Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

tu sa môžete registrovať na Konferenciu neštátnych urológov 27.- 28. 5. 2022  Hotel Gothal.

Súčasťou registrácie je aj možnosť objednania ubytovania do vyčerpania kapacity hotela, preto sa prihláste včas.

Účastnícky poplatok

Zadarmo