Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

tu sa môžete registrovať na jesenú Konferenciu neštátnych urológov 6.-7.11. Hotel Gothal.

Súčasťou registrácie je aj možnosť objednania ubytovania do vyčerpania kapacity hotela, preto sa prihláste včas.

Účastnícky poplatok

Zadarmo